Sanu Utto Utto Apna Bna K

Punjabi Poem108

Got something to say?